مدارك اساتيد حق التدريس

on .

افرادي كه مايل به همكاري با گروه فناوري اطلاعات به صورت حق التدريس مي باشند.

1- اخذ مجوز از گروه

2-ادائه مدارك زير به اماميه 59،سازمان مركزي شماره 1،كارگزيني هيئت علمي،آقاي كارگر،براي تكميل پرونده.

دريافت مدارك

تذكر1:براي اخذ مجوز،ارائه آخرين مدرك و رزومه تحصيلي و كاري و ريزنمرات مقاطع (مقاطعي كه مدرك آن هنوز صادر نشده)،به گروه الزامي ست.

تذكر2: در صورت تاييد شدن توسط معاونت آموزشي دانشگاه، دريافت مدارك و تحويل آنها به اداره برنامه ريزي و امتحانات لازم مي باشد.

 

Finland Sevastopol joomla