نقل و انتقالات نيمسال اول 92-93

on .

 

اطلاعيه نقل و انتقالات دانشجويي -   سال تحصـيلي 93/92

 

   دانشجوياني كه از نيمسال اول سال تحصيلي 93/92 مايل به نقل و انتقال به واحدهاي ديگر دانشگاه‌آزاد اسلامي مي‌باشند مي‌توانند جهت تكميل فرم تقاضا از تاريخ 16/3/92 لغايت 16/4/92 به اداره كل خدمات دانشجويي دانشگاه‌آزاد اسلامي مشهد ( واقع در قاسم‌آباد - بلوار اماميه - نبش اماميه 42 - ساختمان مركزي شماره 2 ) مراجعه نمايند . بديهي است مطابق مقررات ارائه تقاضا پس از مهلت فوق الذكر بلااثر خواهد بود .

شرايط ميهماني و انتقالي :

1-   ميهماني‌دائم دانشجويان دختر كه پس از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه ازدواج دائم نموده اند به شهر محل زندگي همسر (باستثناي مقطع دكتراي تخصصي)

-         ميهماني‌دائم دانشجويان متاهل زن كه قبل از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه ازدواج دائم نموده‌اند (فقط در مقاطع كارداني و كارشناسي) به شهر محل زندگي همسر (به غير استانهاي تهران و البرز ، گروه1و2)

2-   ميهماني‌دائم دانشجوي متاهل (زن) كه در حين تحصيل ، متاركه ، يا همسرش فوت نموده است به محل زندگي والدين (باستثناي مقطع دكتراي تخصصي)

3-   ميهماني‌دائم دانشجويي كه پس از تاريخ ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه داراي حكم سرپرستي ، امين بر عاجز ، و قيم نامه از مراجع ذيصلاح (مجتمع قضايي و دادگستري) مي باشد به محل زندگي خانواده (باستثناي مقطع دكتراي تخصصي)

4-   ميهماني‌دائم دانشجوي مجرد به محل زندگي والدين در صورت فوت پدر يا مادر خود پس از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه (باستثناي مقطع دكتراي تخصصي)

-         ميهماني‌دائم دانشجو در صورت فوت پدر و مادر خود ( هر دو ) پس از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه (باستثناي مقطع دكتراي تخصصي)

5-   ميهماني‌دائم دانشجو (باستثناي مقطع دكتراي عمومي و تخصصي) كه در خانواده خود سه دانشجوي مجرد يا بيشتر ، همزمان در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل باشند ، به محل اشتغال به تحصيل ساير اعضاي خانواده (به غير استانهاي تهران و البرز ، گروه1و2)

-         ميهماني‌دائم دانشجو (باستثناي مقطع دكتراي عمومي و تخصصي) كه در خانواده خود دو دانشجوي مجرد ، همزمان در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل باشند به محل اشتغال به تحصيل عضو ديگر خانواده (به غير استانهاي تهران و البرز ، گروه1و2) در صورت احراز نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده .

6-   خانواده شاهد و ايثارگر . (باستثناي مقطع دكتراي تخصصي)

7-   خانواده اعضاي هيات علمي ( شاغل و بازنشسته ) دانشگاه . (باستثناي مقطع دكتراي تخصصي و براي ماده 4-4 آئين نامه باستثناي مقاطع ارشد و دكتراي تخصصي)

8-   بيماران خاص و معلولين . (باستثناي مقطع دكتراي تخصصي)

نكات قابل تـوجـه :

1-      نقل و انتقال دانشجوياني كه بدون آزمون پذيرش شده اند ممنوع مي باشد .

2-      دانشجوي متقاضي نقل و انتقال بر اساس ماده1 آئين نامه (جدول همطرازي) بايستي ترم قبل از درخواست خود مشروط نشده و در مجموع ترمهاي تحصيلي ، بيش از يك ترم مشروطي نداشته باشد .

3-      ميهماني‌دائم از طريق ماده1 آئين نامه (جدول همطرازي) ميسر نمي باشد .

4-      انتقال يا ميهماني دانشجويان از طريق ماده1 آئين نامه (جدول همطرازي) به استانهاي تهران و البرز ( گروه1و2 ) ممنوع است .

5-      انتقال يا ميهماني دانشجويان در مقطع دكتراي تخصصي از طريق ماده1 آئين نامه (جدول همطرازي) ممنوع است .

6-      ميهماني دانشجويان در مقطع دكتراي عمومي در دوره باليني از طريق ماده1 آئين نامه (جدول همطرازي) بلامانع است (به غير استانهاي تهران و البرز ، گروه1و2) .

7-      انتقال و ميهماني دانشجويان مطابق ضوابط هيات علمي ، خانواده محترم شاهد و ايثارگر و بيماران خاص و معلولين از بدو قبولي (پس از ثبت نام در واحد مبدا) امكان پذير است .

8-      انتقال و ميهماني دانشجويان مطابق ضوابط همطرازي ، ازدواج ، فوت ، متاركه ، سرپرستي ، چند دانشجويي پس از گذشت يك نيمسال از قبولي امكان پذير است .

9-      انتقال و ميهماني دانشجويان در صورت احراز شرايط آئين نامه و دائر بودن رشته ،گرايش و مقطع تحصيلي در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشي امكان پذير است .

10-   انتقال دائم ، فقط يكبار در طول دوره تحصيلي امكان پذير است .

11-   انتقال دائم در تمامي موارد آئين نامه در نيمسال آخر تحصيلي ممنوع است .

12-   مدرك تحصيلي دانشجويان متقاضي ميهماني‌دائم از واحد مبدا صادر خواهد شد .

13-   دانشجوي ميهمان مي بايد شهريه ثابت خود را به واحد مبدا و شهريه متغير را به واحد مقصد پرداخت نمايد .

14-   دانشجوي ميهمان غير دائم ، مي بايست درصدي از شهريه ثابت هر ترم ميهماني ، كه درصد آن در هر سال توسط معاون دانشجويي دانشگاه (سازمان مركزي) اعلام مي‌گردد را به واحد مبدا ، مازاد بر شهريه ثابت آن ترم پرداخت نمايد .

15-   سقف مجاز ميهماني دانشجويان در هر سال تحصيلي فقط تا 20% كل پذيرش دانشجويان ورودي سال و رشته تحصيلي امكان پذير است .

16-   بديهي است كليه مراحل نقل و انتقالات دانشجو و صدور مجوز نهايي بصورت مكانيزه و از طريق شبكه كامپيوتري (اينترانت) صورت مي پذيرد .

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر و جزئيات آئين نامه نقل و انتقالات ، به وب سايت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به نشاني : www.iaum.com حوزه معاونت دانشجويي - اداره خدمات دانشجويي ، مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 5 -6223134 تماس حاصل نمائيد .

 

                                                                                                                                                                             اداره كل خدمات دانشجويي

                                                                                                                                                                                      دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ارديبهشت ماه 1392

Finland Sevastopol joomla