قبولي ارشد سال 92

on .

راهیابی برخي دانشجويان ممتاز گروه فناوری اطلاعات به دوره کارشناسی ارشد را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

 امیر وارسته                  مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف

المیرا سالاری                 مدیریت دانشگاه تهران

حسین اکبریان               شبكه هاي كامپيوتري دانشگاه بوعلی سینا همدان

حورا کتابدار                 امنیت اطلاعات دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

فرشته کهندل                امنیت اطلاعات دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

طناز زريني                   مديريت بازرگاني بين المللي دانشگاه آزاد تهران


Finland Sevastopol joomla