كانديد شدن براي انجمن

on .

قابل توجه دانشجويان فناوري اطلاعات

دانشجوياني كه مايلند به عنوان كانديداي عضويت در هيأت مديره انجمن علمي ثبت نام كنند، مي‏توانند با مراجعه به پرتال قديم، قسمت «ساير امكانات»، فرم مربوطه را دريافت و تكميل و ارسال كنند.

                    گروه فناوري اطلاعات

 

Finland Sevastopol joomla