كارگاه كارآفريني

on .

دعوت به شركت در كارگاه آموزشي در زمينه كارآفريني

معاونت پژوهشي دانشگاه يك كارگاه آموزشي با عنوان

طراحي و خلق مدل‏هاي نوين كسب و كار

با ظرفيت محدود ويژه دانشجويان فناوري اطلاعات و كامپيوتر برگزار خواهد كرد.

اين كارگاه رايگان است و به صورت 16 ساعته در زمان و مكان زير برگزار خواهد شد:

زمان:

آقايان: شنبه 18 و يكشنبه 19 آبان ساعت 8 تا 16

خانم‏ها: شنبه 25 و يكشنبه 26 آبان ساعت 8 تا 16

مكان:

سازمان مركزي شماره 2 كارگاه دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني

دانشجويان رشته فناوري اطلاعات كه مايلند در اين كارگاه شركت كنند، ‌لطفا حداكثر تا سه‏شنبه 14 آبان براي ثبت نام به گروه مراجعه كنند. درصورتي كه تعداد متقاضيان بيشتر از ظرفيت كارگاه باشد، براساس تقدم ثبت نام، سال ورودي، معدل دانشجو و ... انتخاب صورت خواهد گرفت.

                                                                   گروه فناوري اطلاعات

Finland Sevastopol joomla