كارشناسان آزمايشگاه

on .

خانم مهندس معصومه روئيان

مشخصات فردی

نام :  معصومه       نام خانوادگی: روئيان

سمت : كارشناس آموزشي

وضعیت استخدامی : تمام وقت

میزان تحصیلات و عنوان مدرك:  رشته مهندسی کامپیوتر

زمينه هاي تدريس آزمايشگاهي : سيستم عامل (لينوكس) ، نرم افزار عملي

 

 

خانم مهندس پريا خزاعی

مشخصات فردی

نام :  پريا       نام خانوادگی: خزاعي

سمت : كارشناس آموزشي

وضعیت استخدامی : تمام وقت

میزان تحصیلات و عنوان مدرك:  رشته مهندسی کامپیوتر گرايش نرم افزار

زمينه هاي تدريس آزمايشگاهي : برنامه سازي پيشرفته يك - برنامه سازي پيشرفته دو - سي شارپ - پايگاه داده Sql Server - شبكه (MCSE )

پست الكترونيك‌: pkhazaee[at]mshdiau[dot]ac[dot]ir

Finland Sevastopol joomla