توجه به اخبار

on .

توجه

لطفا اخبار آموزشی‌ و اخبار پژوهشی‌ را از قسمت زير بررسی‌ فرماييد:

اخبار و اطلاعيه ها -> اخبار گروه فناوري اطلاعات -> منوی‌ سمت راست صفحه

Finland Sevastopol joomla